OLIMP ENDURANCE SPORT | Sklep | Regulamin
Frag den Experten Ein Event vorschlagen
close X

Login

Login:
Passwort:

Du hast noch kein Konto?

Registriere Dich kostenlos bei OlimpEndurance.com.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIMP ENDURANCE SPORT

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
Olimp Laboratories sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady nabywania towarów w sklepie internetowym Olimp Laboratories sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie 109c, 39-200 Dębica, wpisanądo rejestru w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065402 zwaną dalej Olimp, z wykorzystaniem sklepu internetowego, który dostępny jest w Internecie poprzez witrynę znajdującą się pod adresem, www.olimpendurance.com (dalej: „Sklep internetowy”).
2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w sklepie internetowym www.olimpendurance.com jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Olimp oznacza akceptację wszystkich  postanowień niniejszego  regulaminu.
6. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

II. Ceny i koszt dostawy

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny w PLN obowiązują wyłącznie na zakup i wysyłkę na terenie Polski. Odbiorcy z miejscem zamieszkania poza Polską, proszeni są o składanie zamówień za pośrednictwem angielskojęzycznej strony internetowej podane tam ceny są w walucie EUR.
2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:
a) za pobraniem – przy odbiorze towaru,
b) przedpłata - płatność za pośrednictwem systemu PayPal,
c) przedpłata - płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu eCard, akceptowane karty płatnicze:
- Visa,
- Visa Electron,
- MasterCard,
- MasterCard Electronic,
- Maestro,
d) przedpłata - płatność online za pośrednictwem systemu ePrzelew eCard, obsługiwane systemy:
- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (MultiBank),
- Millennium – Płatności Internetowe(Bank Millennium S.A.),
- Płacę z Nordea (Nordea),
- Przelew24 (BZ WBK),
- Przelew z BPH,
- Płacę iPKO,
- Płacę z Inteligo (Inteligo),
- Pekao24przelew (Bank Pekao S.A.),
- Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
- Płać z BOŚ(Bank Ochrony Środowiska S.A.),
- Płacę z Alior Bank (Alior Bank S.A.),
- MeritumBank Przelew(Meritum Bank ICB S.A),
- Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
- Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
- Eurobank płatność online,
- Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
3. Sposób dostawy - przesyłka kurierska.
4. Dostawca realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5.Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
6. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
7. Koszty przesyłki doliczane są automatycznie do ceny przesyłki każdego zamówienia w zależności od wartości przesyłki
a) do 40 zł brutto włącznie - koszt przesyłki: 16 zł brutto,
b) powyżej 40 zł brutto - koszt przesyłki: 10 zł brutto.
8. Olimp zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Olimp zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

III. Zasady realizacji zamówień


1. Aby dokonać zamówienia w naszym sklepie konieczne jest zarejestrowania swoich danych w naszej bazie danych, oraz aktywowanie konta za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnych adres e-mail.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do sklepu,
b) dodać wybrany produkt/produkty do „koszyka”,
c) wybrać rodzaj płatności,
d) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”,
e) po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zapłać” i dokonać zapłaty poprzez wybrany system płatności elektronicznych.
3. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer.
4. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych przez Klienta.
5. Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Olimp (dotyczy systemów eCard ora PayPal).
6. Zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 - 3 dni roboczych od dnia zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Olimp.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się w magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
8. Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu ze sklepem do czasu wysłania zamówionego towaru.
9. Za zamówiony towar zostanie wystawiona faktura VAT dla podmiotu gospodarczego (wymagane dane do faktury VAT: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP). W przypadku danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych faktura nie zostanie wystawiona .
10. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawiony zostanie paragon fiskalny.
11. Zamówienie może zostać niezrealizowane jeśli zamówiony towar będzie niedostępny w magazynie Olimp.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Olimp. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru niezwłocznie wraz z fakturą zakupu oraz pismem reklamacyjnym na adres: Olimp Laboratories sp. z o.o., Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do firmy Olimp.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Olimp.
6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
7. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
8. W przypadku zwrotu zakupionych produktów Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty (zwrot nie obejmuje kosztów przesyłki) w terminie 7 dni od daty przyjęcia produktów na magazyn:
a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze, ePrzelewu oraz PayPal - na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub na protokole reklamacyjnym,
b) w przypadku płatności kartą - zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty (zwrot nie obejmuje kosztów przesyłki) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze, ePrzelewu oraz PayPal - na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub na protokole reklamacyjnym,
b) w przypadku płatności kartą - zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
10. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@olimp-labs.com lub na adres: Olimp Laboratories sp. z o.o., Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica. W reklamacji należy podać ilość oraz nazwę/nazwy produktów, imię i nazwisko zamawiającego, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
11. Olimp nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych  produktów.
 
V. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Klienci Sklepu internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji zamówienia dobrowolnie i wyrażają zgodę na  przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Olimp. Klientom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Administratorem danych osobowych jest Olimp.
2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest firma Olimp Laboratories sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez pisemnej i uprzedniej zgody Olimp będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Olimp.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Olimp zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez Olimp.
4. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sklep był jak najbardziej funkcjonalny i prosty w obsłudze. Jednak gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy w zakupach w naszym sklepie przedstawiamy poniżej najważ­niejsze informacje i zasady pozwalające dokonać prawidłowych zakupów w naszym sklepie.

Kontakt: Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach, dotyczące Internetowego Sklepu OLIMP LABORATORIES, można kierować pocztą elektroniczną na adres:

sklep@olimp-labs.com

lub adres do korespondencji:

"OLIMP LABORATORIES" Sp. z o.o.,
Nagawczyna 109 c,
39-200 Dębica